Events affiliated with CRIC

Here you will find a list of past and upcomming external events in which the CRIC researchers take part.

The list is not comprehensive.

Past events

(20.2.2020) "Konference om klima og konflikt" Enhedslisten, The Danish Parliament (Anine Hagemann).

(24.2.2020) "Mikro-sociologiske dynamikker ved fred, konflikt og ikke-voldelige oprør" NewOutlook - Den dansk-jødiske fredsbevægelse, Copenhagen (Isabel Bramsen)

(7.11.2019) "Ekspertmøde om kvinders rettigheder i krig og fredsprocesser" The Foreign Policy Commitee of the Danish Parliament & Oxfarm IBIS, Copenhagen. (Isabel Bramsen)

(10.10.2019) "Securing human rights standards for use of force in a context of police militarisation in Uganda: emerging prospects under Public Interest Litigation", Addis Abbaba, Ethiopia (Sylvie Namwase)

(3.10.2019) "State mechanisms hindering strategic litigation on the use of force in a context of police militarisation in Uganda", University of Nairobi, Nairobi (Sylvie Namwase)

(13.9.2019) "Ny forskning i fred - Nordisk samarbejde omkring fred og konfliktløsning", Folkeuniversitetet, Aalborg (Isabel Bramsen)

(11.5.2019) "Summer Academy: Emotionen im Konflikt", ASPR Schlaining, Stadtschlaining (Poul Poder & Isabel Bramsen)

(9.4.2019) "New Nordic Peace: Nordic Peace and Conflict Resolution Efforts", The Nordic Council of Ministers and The Nordic Council, Copenhagen (Isabel Bramsen & Anine Hagemann)

(8.3.2019) “Nordic Collaboration on Peace and Conflict Resolution”, International Debat, Copenhagen (Isabel Bramsen)

(24.1.2019) "Skaber Krig fred?" Riko, Copenhagen (Isabel Bramsen)

(25.9.2018) "Jihadism in Europe today" DIIS, Copenhagen

(3.3.2018) "Vækst i konfliktindsigt, i vellykkede konfliktløsninger og i antallet af konflikter: Hvor i alverden er vi på vej hen?" FSB Foreningen, Copenhagen (Ole Wæver)

(17.3.2017) "Human rights in the aftermath of Arab Spring - the Kingdom of Bahrain" Copenhagen Main Library, Copenhagen (Isabel Bramsen)

(6.12.2016) "Når Danmark lukker og slukker i Nepal". IDA Global Development, Copenhagen (Ole Wæver)

(12.10.2016) "Hvad er international konfliktløsning?" Copenhagen Main Library, Copenhagen (Isabel Bramsen)

(7.6.2016) ”Debatmøde om Danmarks Globale Rolle”, Mellemfolkeligt Samvirke, Copenhagen (Isabel Bramsen)

(9.5.2016) ”Paneldebat: Er der behov for nytænkning i hovedprincipperne for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik?” Riko, Copenhagen (Isabel Bramsen)

(21.9.2015) "En dag om fred" - "Ikkemillitær konfliktløsning i verdens brændpunkter" Fredsministerium.dk, Copenhagen (Ole Wæver)

(22.5.2015) "Hesbjerg Fondens fredspris" Hesbjerg fonden, Odense (Ole Wæver)

(23.10.2014) "Er der mening med galskaben?" Humanity in Action & Vartov, Copenhagen (Poul Poder)

(21.9.2013) "Dialogmøde om fredsaktivistisk udenrigspolitik" frihedsministerium.dk, Copenhagen (Poul Poder)

(13.6.2013) "Dialogmøde: Ikkemilitær sikkerhedspolitik i forhold til Rusland" fredsministerium.dk, Bornholm (Ole Wæver)